برای بستن ESC را بزنید

کشاورزی و منابع طبیعی

پروژه تقطير

0

پروژه تقطير تقطير تقطيرروشي براي جداسازي مواد شيميائي براساس تفاوت هاي بين آنها ازنظرعمل تبخيردرتركيب نقطه جوش مواد است. تقطيرتشكيل دهنده يك مرحله بزرگ تر شيميائي است و بنابراين به…

ادامه مطلب

جزوه با کیفیت آفات انباری دکتر بهداد استاد بسیار با سابقه دانشگاه اصفهان

0

جزوه با کیفیت آفات انباری دکتر بهداد استاد بسیار با سابقه دانشگاه اصفهان جزوه با کیفیت آفات انباری دکتر بهداد استاد بسیار با سابقه دانشگاه اصفهان بهترین منبع کنکور ارشد…

ادامه مطلب

جزوه کنکور ارشد باکتری شناسی دانشگاه تهران

0

جزوه کنکور ارشد باکتری شناسی دانشگاه تهران جزوه کنکور ارشد باکتری شناسی دانشگاه تهران بهترین منبع کنکور ارشد بیماری شناسی گیاهی است که توسط دکتر فرزادفر استاد دانشگاه تهران تهیه…

ادامه مطلب

جزوه تکمیلی ارشد آفات سبزی و صیفی و جالیز دکتر رسولیان دانشگاه تهران

0

جزوه تکمیلی ارشد آفات سبزی و صیفی و جالیز دکتر رسولیان دانشگاه تهران جزوه تکمیلی ارشد آفات سبزی و صیفی و جالیز دکتر رسولیان دانشگاه تهران که یک جزوه کامل…

ادامه مطلب

جزوه بسیار کاربردی آفات درختان میوه دکتر سراج دانشگاه اهواز

0

جزوه بسیار کاربردی آفات درختان میوه دکتر سراج دانشگاه اهواز جزوه بسیار کاربردی آفات درختان میوه دکتر سراج دانشگاه اهواز و یکی از منابع کنکور ارشد حشره شناسی کشاورزی… جزئیات…

ادامه مطلب

جزوه تکمیلی و بسیار با کیفیت آفات درختان میوه دانشگاه صنعتی اصفهان

0

جزوه تکمیلی و بسیار با کیفیت آفات درختان میوه دانشگاه صنعتی اصفهان این جزوه یکی از باکیفیت ترین و کاملترین جزوات در زمینه آفات درختان میوه است که توسط جمعی…

ادامه مطلب

جزوه کاربردی ویروس شناسی گیاهی دکتر تقوی دانشگاه شیراز

0

جزوه کاربردی ویروس شناسی گیاهی دکتر تقوی دانشگاه شیراز این جزوه یکی از بهترین جزوه ها در زمینه ویروس شناسی آزمون کارشناسی ارشد است و نیاز به معرفی بیشتر ندارد…….

ادامه مطلب