برای بستن ESC را بزنید

مدیریت

مقاله بیس رشته مدیریت بازرگانی در زمینه توسعه استراتژی های تجاری از طریق فروش و تبلیغات

0

مقاله بیس رشته مدیریت بازرگانی در زمینه توسعه استراتژی های تجاری از طریق فروش و تبلیغات ویزگی های این مقاله بیس : موضوع مقاله در ارتباط با توسعه استراتژی های…

ادامه مطلب

مقاله بیس رشته مدیریت بازرگانی در زمینه مکانیسم های عشق به برند و فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی

0

مقاله بیس رشته مدیریت بازرگانی در زمینه مکانیسم های عشق به برند و فناوری اطلاعات در محیط های خرده فروشی مجازی ویزگی های این مقاله بیس : موضوع مقاله در…

ادامه مطلب

مقاله بیس رشته مدیریت بازرگانی در زمینه نگرش مصرف کننده بر دریافت کوپن برای فست فود یا خرده فروشی

0

مقاله بیس رشته مدیریت بازرگانی در زمینه نگرش مصرف کننده بر دریافت کوپن برای فست فود یا خرده فروشی ویزگی های این مقاله بیس : موضوع مقاله در ارتباط با…

ادامه مطلب

مقاله بیس رشته مدیریت بازرگانی در زمینه تاثیرشخصی سازی شبکه های اجتماعی بر تقویت وفاداری

0

مقاله بیس رشته مدیریت بازرگانی در زمینه تاثیرشخصی سازی شبکه های اجتماعی بر تقویت وفاداری ویزگی های این مقاله بیس : موضوع مقاله در ارتباط با تاثیرشخصی سازی شبکه های اجتماعی…

ادامه مطلب