برای بستن ESC را بزنید

زیست شناسی

پلوئیدی

0

پلوئیدی مقدمه تعداد كرموزوم ها به طور خود به خود و تصادفي تغيير مي‌نمايد و اين فرآيند از زمان شروع حيات در اين سياره تداوم داشته است. در واقع تغيير…

ادامه مطلب

عنوان: بيوشيمي

0

عنوان: بيوشيمي مولکولهایی که توسط سلولهای زنده ساخته می شوند اغلب مولکول های درشتی هستند که به علت ایفای نقش   بیولوژیکی به آنها بیو پلیمر می گویند مانند: پروتئینها….

ادامه مطلب