برای بستن ESC را بزنید

عنوان: بيوشيمي

0

عنوان: بيوشيمي مولکولهایی که توسط سلولهای زنده ساخته می شوند اغلب مولکول های درشتی هستند که به علت ایفای نقش   بیولوژیکی به آنها بیو پلیمر می گویند مانند: پروتئینها….

ادامه مطلب

آزمایشگاه عملیات حرارتی و کارگاه عملیات حرارتی (آنیل کردن)+فونت B-nazanin

0

آزمایشگاه عملیات حرارتی و کارگاه عملیات حرارتی (آنیل کردن)+فونت B-nazanin عملیات حرارتی آنیل کردنAnealing واژه آنیل دارا ی معنی، مفهوم و کاربرد وسیعی است بدین صورت که به هر نوع…

ادامه مطلب

عنوان: الکتروفورز

0

عنوان: الکتروفورز الکتروفورز به سبب اینکه ماکرومولکول های زیستی مانند دی‌ان‌ای و پروتئین ها باردار هستند می‌توان با قرار دادن آنها در یک میدان الکتریکی، آنها را بر اساس خواص…

ادامه مطلب