کتاب جادوگران تولتک: چکیده دانش ناوالگرایی - نسخه ورد

کتاب جادوگران تولتک: چکیده دانش ناوالگرایی – نسخه ورد

کتاب «جادوگران تولتک: چکیده دانش ناوالگرایی» نوشتاری خلاصه شده و دسته بندی شده از همه آموزه ها، تمرینات و شگردهای ناوالگرایی و شمنیزم تولتک به زبان فارسی است. متن اصلی 14 کتاب ناوال کارلوس و همکاران جادوگر او حدوداً 5000 صفحه است و این کتاب با حذف بخش های کم اهمیت این عدد رو به حدوداً 800 صفحه کاهش داده است. یعنی تنها بخش هایی مورد اشاره قرار گرفته اند که دارای جنبه عملی بودند و به درد کارآموزان برای رهروی در راه ناوالگرایی و جادوگری تولتک…

خیره نگری,قصد,رویابینی,ناوال خوان,خرده ستمگر,کمین کردن,بیکرانگی