رهايی از خودارضایی با هیپنوتیزم

رهايی از خودارضایی با هیپنوتیزم

پکیج بی نظیر خود هیپنوتیزم و سابلیمینال مسیج برای کنترل نیروی جنسی و ترک خود ارضایی :  
 شکستن اعتیاد به خود ارضایی با استفاده از خود هیپنوتیزم! 
1.آیا این نوع اعتیاد شما را آزرده کرده و احساس گناه درونی همیشگی در زندگی شما سایه افکنده است؟ 
2.آیا احساس خجالت و شرم شما را به انزواطلبی رهنمون شده است ؟
 3.آیا هیچ وقت در تلاش برای برطرف کردن این نابهنجاری در خود بوده اید؟ حال اگر موافق باشید در خصوص این مهم کمی بیشتر…

رهایی از استرس,رهایی از استمنا,درمان با هیپنوتیزم,آموزش ترک استمنا,ترک خودارضایی,هیپنوتیزم